ลงนามความร่วมมือ

          นางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามความร่วมมือ "การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย" กับสำนักงาน คปภ. และอีก 13 หน่วยงาน ที่โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553