จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

ไฟล์แนบ: