ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน

        นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 6) เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาตำบลบ้านป่า หมูที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้แก่ การรับสมัครงาน/ตำแหน่งงานว่าง สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายด้านแรงงาน/ประกันสังคม เผยแพร่เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น