วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553

 

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ สถานประกอบกิจการในจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย