จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

ไฟล์แนบ: