รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)