รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaaraitrmaas_4_pii_2560.pdf4.76 MB