จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)

ไฟล์แนบ: