จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560)

ไฟล์แนบ: