จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

ไฟล์แนบ: