จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

ไฟล์แนบ: