จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

ไฟล์แนบ: