รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaitrmaas_2_pii_2560.pdf4.76 MB