สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม " 1 ล้าน 5 แสนก้าว" วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ - ศิริราช

      เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช จัดกิจกรรม " 1 ล้าน 5 แสนก้าว" วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ - ศิริราช  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายดิเรก แย้มสังข์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว