สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ)

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม เวลา 10.00น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2560 ณ บ้านไผ่ขอน้ำ หมู่ที่ 3,4 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว