สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว