รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

ไฟล์แนบขนาด
rwmaifl_aitrmaas_4_pii_2559.pdf5.56 MB