สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560

        วันอังคารที่ 27 ธันวาคม  2559 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่  2/2560 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน