คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก

 วันที่ 26 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ นำโดย นางเบญจวรรณ สร่างนิทร และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม การให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ในส่วนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ได้แนะนำงานบริการของศูนย์ฯ และการจัดกิจกรรมของหน่ายงานในสังกัด เช่น หลักสูตรการฝึกอาชีพ  และกิจกรรมนัดพบแรงงาน