สรจ.พิษณุโลก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560

        วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน