สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงประปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวง)

        การสัมมนาเชิงประปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวง) ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งนี้มี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ (รองปลัดกระทรวงแรงงาน) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ