สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาเชิงประปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (สำหรับหน่วยงานพี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน)

         การสัมมนาเชิงประปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (สำหรับหน่วยงานพี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯโดยนายอนุรักษ์  ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาการสัมมนาดังกล่าว