สรจ.พิษณุโลก ร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน ภายใต้กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ทำดีด้วยกาย)

        เมื่อวันอังคารที่ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน  ภายใต้กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ทำดีด้วยกาย)