ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะเยี่ยมเยียน และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมในโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 ห้อง 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน