แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

        เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้แรงงานจังหวัดพิษณุโลกท่านใหม่ ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในโอกาสนี้ด้วย