หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

        วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก/ผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน