สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2559

         วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2559 โดยมีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ปฏิบัติการสำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก