จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

ไฟล์แนบ: