จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)

ไฟล์แนบ: