ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จัดฝึกอบรมหลักสูตร " การใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น " รุ่นที่ 2

        ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตร " การใช้โปรแกรม Microsoft Office   เบื้องต้น " รุ่นที่ 2  จำนวน 10 คน ระยะการฝึก จำนวน 12 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก