ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับแรงงานจังหวัดสระบุรีและคณะอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

       วันศุกร์ที่  19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. แรงงานจังหวัดสระบุรี (นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ) และคณะอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  และนางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯโดยเฉพาะการให้บริการงานบริการเบ็ดเสร็จ กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ ที่จะเปิดในฝึกรุ่นต่อไป