สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559

       เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นอนุกรรมและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน