สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559

 

 

        วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน