สรจ.พิษณุโลก ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559

     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก