ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมหลักสูตร "การจัดสวนแก้ว"

      วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนผู้สนใจต้องการที่จะไปประกอบอาชีพเสริมหลักสูตร "การจัดสวนแก้ว"  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก