สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ กิจกรรมจ้างแรงงานกำจัดผักตบชวาแม่น้ำแควน้อย

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายองอาจ เนียมมา แกนนำอาสามัครแรงงานระดับตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ และคณะเจ้าหน้าที่อำเภอวัดโบสถ์ ร่วมตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ กิจกรรมจ้างแรงงานกำจัดผักตบชวาแม่น้ำแควน้อย ในเขตพื่นที่ตำบลบ้านยาง และตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์