สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559

    วันพุธที่ 25 พ.ค.2559 เวลา 13.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมบุญวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมประชุม โดยก่อนระเบียบวาระที่ 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้แทนสถานประกอบการ  3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก และบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน  ฟาร์มพิษณุโลก 1-2