สรจ.พิษณุโลก เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จ้างแรงงานต่อเติมศาลาธรรมะสังเวช บ้านใหม่ชัยเจริญ

    วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00น สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จ้างแรงงานต่อเติมศาลาธรรมะสังเวช บ้านใหม่ชัยเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว