สรจ.พิษณุโลก เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (การฝึกอาชีพถักสายหุ้มหูกระเป๋า)

    เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (การฝึกอาชีพถักสายหุ้มหูกระเป๋า) เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ บ้านหนองบัวนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก