ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตร " การสร้างเว็บเพจเพื่อธุรกิจออนไลน์" รุ่นที่ 1

     ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตร " การสร้างเว็บเพจเพื่อธุรกิจออนไลน์" รุ่นที่ 1 /27 คน ระยะการฝึก จำนวน 12 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก โดยมี นางวิมลศรี ปัทมินทร์ (แรงงานจังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก