สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ และเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์  และนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ และเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช ถนนพิเรนทรเทพ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารของโรงพยาบาล และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลพิษณุเวชให้การต้อนรับ