สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2559

   วันที่ 19 เม.ย. 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน ประกอบด้วย คณะทำงานในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ และผู้แทนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือแนวทางการรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจให้คะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด และการประกวดในระดับประเทศ