หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประเพณีขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 วันนี้ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.29 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนคณะข้าราชการและประชาชน กล่าวขอขมา และขอพรฯ