ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

 วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย มีนายจ้างมารับสมัครงานเอง จำนวน 6 แห่ง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงานแทน จำนวน 9 แห่ง ตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 47 ตำแหน่ง 358 อัตรา โดยบรรจุงานทันทีภายในงาน 29 ราย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก