สรจ.พิษณุโลก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559

  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 โดยมีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก