สรจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ "การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ" ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ  "การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ" ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก