สรจ.พิษณุโลก การประชุมเตรียมความพร้อมกลั่นกรองพิจารณา โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

   เมื่อวัน อังคาร ที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน “การประชุมเตรียมความพร้อมกลั่นกรองพิจารณา โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ " โดยมี นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมทั้งแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก