สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการปฎิบัติราชการ

    วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการปฎิบัติราชการ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิด และนายวิทูรัช ศรีนาม   นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มอบนโยบายและแนวปฎิบัติ ณ ห้องพระพุทธชินราช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ จัดโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก