จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)

ไฟล์แนบ: