จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

ไฟล์แนบ: